رییس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید راه‌حل وضعیت افغانستان گفتگوی دو جانبه میان امارت اسلامی و جامعه جهانیست. این مقام سازمان ملل گفته اگر طالبان می‌خواهد پول افغانستان آزاد شود و این کشور دوباره از پشتیبانی‌های اساسی بهرمند شود، باید یکجا با جامعه جهانی گام بردارد. اما چرا امارت اسلامی تا این […]

رییس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید راه‌حل وضعیت افغانستان گفتگوی دو جانبه میان امارت اسلامی و جامعه جهانیست.

این مقام سازمان ملل گفته اگر طالبان می‌خواهد پول افغانستان آزاد شود و این کشور دوباره از پشتیبانی‌های اساسی بهرمند شود، باید یکجا با جامعه جهانی گام بردارد.

اما چرا امارت اسلامی تا این جای کار به خواست‌های جهانی تن نداده‌است؟

مهمانان:

محسن حسینی، رییس مجمع علمای جعفری زون شمال

سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان

عزیز معارج، دیپلمات پیشین

شمس امانی، گرداننده

عبدالمنیر رامین، تهیه کننده