جراحان در امریکا در یک اقدام تاریخی قلب یک خوک را به بدن یک مرد ۵۷  ساله موفقانه پیوند زدند. یک شفاخانه در ایالت مریلند گفت که بیمار سه روز پس از عملیات پیوند قلب خوک در بدن‌اش، از وضعیت خوب برخوردار است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این عملیات پیوند قلب خوک […]

جراحان در امریکا در یک اقدام تاریخی قلب یک خوک را به بدن یک مرد ۵۷  ساله موفقانه پیوند زدند.

یک شفاخانه در ایالت مریلند گفت که بیمار سه روز پس از عملیات پیوند قلب خوک در بدن‌اش، از وضعیت خوب برخوردار است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این عملیات پیوند قلب خوک به انسان که برای نخستین بار انجام شده است، ممکن است روزی بتواند به رفع کم‌بود مزمن اهدای عضو کمک کند. خوکی که از قلب آن برای این پیوند استفاده شد، اصلاح ژنتیکی شده بود. داکتران در مرکز طبی دانشگاه مریلند با نشر اعلامیه‌ای گفتند که  فرد دریافت ‌کننده قلب بعد از عملیات پیوند قلب خوک در حال بهبودی است و برای تعیین نحوه عمل‌کرد اندام جدید به دقت تحت نظر قرار دارد.