رعایت حقوق‌بشر به ویژه حقوق زنان افغانستان، تشکیل حکومت فراگیر و احترام به حق اقلیت‌های مذهبی از شرط‌های اصلی جامعه‌ی جانی برای به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی است. اما امارت اسلامی هم‌واره اعلام کرده است که حکومت سرپرست آنان همه‌شمول است. در تازه‌ترین مورد مسوولان حزب حراست اسلامی افغانستان، در نشست خبری در کابل خواستار تشکیل […]

رعایت حقوق‌بشر به ویژه حقوق زنان افغانستان، تشکیل حکومت فراگیر و احترام به حق اقلیت‌های مذهبی از شرط‌های اصلی جامعه‌ی جانی برای به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی است.

اما امارت اسلامی هم‌واره اعلام کرده است که حکومت سرپرست آنان همه‌شمول است. در تازه‌ترین مورد مسوولان حزب حراست اسلامی افغانستان، در نشست خبری در کابل خواستار تشکیل حکومت فراگیر شده است. آنان تاکید می‌کنند که حکومت سرپرست امارت اسلامی باید با رعایت حقوق مردم افغانستان به ویژه بانوان در راستای ایجاد حکومت واقعا همه‌شمول و فراگیر گام بردارد. حزب حراست اسلامی افغانستان با نگرانی از احتمال بروز فاجعه‌‌ی بشری در کشور، از جامعه‌ی جهانی و تمامی کشورهای کمک کننده می‌خواهد که کمک رسانی به مردم افغانستان را سیاسی نسازند و در ارسال و توزیع بهتر کمک‌های بشر دوستانه با جانب حکومت افغانستان و مردم هم‌کاری کنند. مسوولان این حزب هم‌چنان از دولت امریکا خواستند که پول‌های منجمد شده مردم افغانستان را آزاد کنند و تا از بروز فاجعه‌ی بشری در این کشور جلوگیری شود.