ملامحمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ضمن درخواست برای بازگرداندن چرخ‌بال‌های افغانستان از ازبکستان و تاجکستان، این دو کشور را تهدید کرد که در صورت خودداری، آنان آرام نمی‌شینند. آقای مجاهد هشدار می‌دهد اگر این کشورها چرخ‌بال‌های افغانستان را تحویل ندهند، با واکنش‌های بدی روبرو خواهند شد. از سوی دیگر، تام وست نماینده ویژه امریکا در […]

ملامحمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ضمن درخواست برای بازگرداندن چرخ‌بال‌های افغانستان از ازبکستان و تاجکستان، این دو کشور را تهدید کرد که در صورت خودداری، آنان آرام نمی‌شینند.
آقای مجاهد هشدار می‌دهد اگر این کشورها چرخ‌بال‌های افغانستان را تحویل ندهند، با واکنش‌های بدی روبرو خواهند شد.
از سوی دیگر، تام وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفته که با حامدکرزی، رییس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله، رییس شورای مصالحه ملی حکومت پیشین، در باره تعامل جهان در پشتیبانی از مردم افغانستان و نگرانی‌های موجود در این کشور گفتگو کرده‌است.
مهمانان:
نظرمحمد شاکری، عضو امارت اسلامی
سیدعبدالمقدم امین، آگاه مسایل سیاسی
داکتر سیدذاکرشاه سادات، آگاه روابط بین الملل
شمس امانی، گرداننده
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده