بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که تلاش‌های موثر را برای تامین روابط اقتصادی که منجر به ورود اسعار در داخل کشور می‌‌شود را انجام داده است. این بانک با نشر اعلامیه‌ا‌ی گفته که افغانستان برخی اقلام زراعتی مانند زعفران، جلغوزه، انار، انگور، و نباتات طبی را دارد که از شهرت خوبی جهانی برخوردار است. اعلامیه […]

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که تلاش‌های موثر را برای تامین روابط اقتصادی که منجر به ورود اسعار در داخل کشور می‌‌شود را انجام داده است.

این بانک با نشر اعلامیه‌ا‌ی گفته که افغانستان برخی اقلام زراعتی مانند زعفران، جلغوزه، انار، انگور، و نباتات طبی را دارد که از شهرت خوبی جهانی برخوردار است. اعلامیه می‌افزاید که امارت اسلامی افغانستان اخیرت تلاش‌های موثر را برای تامین روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای دور و نزدیک به خرج داده تا زمینه‌ی رشد صادرات کشور را فراهم کند. براساس اعلامیه با افزایش صادرات، زمینه برای ورود اسعار به کشور فراهم می‌‌شود.