شرکت برق‌رسانی افغانستان اعلام کرده است که مشکل فنی در برق وارداتی اوزبیکستان رفع شده و میزان واردات برق از این کشور به افغانستان به حالت عادی برگشته است. این شرکت روز گذشته 〈چهارشنبه، ۲۲ جدی〉 اعلام کرده بود که اوزبیکستان بدون هماهنگی میزان برق صادراتی خود به افغانستان را ۶۰ درصد کاهش داده است. […]

شرکت برق‌رسانی افغانستان اعلام کرده است که مشکل فنی در برق وارداتی اوزبیکستان رفع شده و میزان واردات برق از این کشور به افغانستان به حالت عادی برگشته است.

این شرکت روز گذشته 〈چهارشنبه، ۲۲ جدی〉 اعلام کرده بود که اوزبیکستان بدون هماهنگی میزان برق صادراتی خود به افغانستان را ۶۰ درصد کاهش داده است. به گفته‌ی برشنا، به دلیل کاهش برق وارداتی از اوزبیکستان، برق ۱۶ ولایت با سکتگی مواجه شده و مشکل پرچاوی نیز به میان آمده بود.