علم ودانش پدیده اساسی برای رشد یک جامعه؛ اما در کشور رو به پیشرفت، پس از ۲۰ سال برای نخستین بار دختران افغانستان به ویژه پایتخت نشین‌ها از حق دست‌رسی به آموزش دوره لیسه به دور مانده اند. دور از آموزش نگرانی های جهانی را نیز به همراه داشته است. در تازه ترین مورد آنتونیو […]

علم ودانش پدیده اساسی برای رشد یک جامعه؛ اما در کشور رو به پیشرفت، پس از ۲۰ سال برای نخستین بار دختران افغانستان به ویژه پایتخت نشین‌ها از حق دست‌رسی به آموزش دوره لیسه به دور مانده اند. دور از آموزش نگرانی های جهانی را نیز به همراه داشته است. در تازه ترین مورد آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با نشر تصویری از دانش آموزان دختر افغانستان که در صنف حضور دارند، روی تصویر آنان نگاشته که مکتب ها باید آخرین مکان باشند که بسته شوند و اولین مکان برای باز شدن. وی افزوده است که سال ۲۰۲۲  میلادی نباید سال دیگری برای اختلال در تحصیل باشد و نباید از هیچ تلاشی برای بازگرداندن کودکان به تحصیل دریغ شود. همچنان شماری از فعالان حقوق زن آموزش را حق اساسی جوانان کشور می دانند و می گویند تغییر حکومت ها نباید سیستم آموزشی و تحصیلی را برهم بزند. از سویی‌هم، عزیز احمد ریان رییس نشرات و روابط عامه وزارت معارف در گفت‌وگو با تلویزیون نور گفت که امارت اسلامی دروازه‌های مکتب‌ها را در بهار سال آینده‌ی خورشید به روی دانش‌آموزان دختر باز خواهد کرد.

در همین حال، مرکز هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل با نشر توییتی نگاشته است که حقوق اساسی زنان افغانستان مورد حمله قرار گرفته است. در این توییت آمده است که زنان و دختران افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به حمایت سازمان ملل نیاز دارند. هم‌چنان در این توییت آمده است که هدف از کمک‌‌های بشردوستانه به افغانستان، افزایش کمک به زنان و دختران است تا با ارایه خدمات حفاظتی، کمک‌‌های غذایی، صحی و آموزشی و ایجاد فرصت‌های شغلی حمایت شوند.