گوردون براون، نخست‌‌وزیر پیشین بریتانیا در یادداشتی گفته است که پشت‌کردن به مردم افغانستان از نظر اخلاقی اشتباه است. او از کشورهای غربی خواسته است که راهی را برای کمک پیدا کنند. براون در این یادداشت که در روزنامه‌ی گاردین منتشر شده، گفته است که امروز مردم افغانستان‌ محکوم به فقر یا تهی ‌دستی هستند. […]

گوردون براون، نخست‌‌وزیر پیشین بریتانیا در یادداشتی گفته است که پشت‌کردن به مردم افغانستان از نظر اخلاقی اشتباه است.

او از کشورهای غربی خواسته است که راهی را برای کمک پیدا کنند. براون در این یادداشت که در روزنامه‌ی گاردین منتشر شده، گفته است که امروز مردم افغانستان‌ محکوم به فقر یا تهی ‌دستی هستند. آقای براون تاکید کرده است که کشورهای غربی باید راهی را پیدا کنند تا اطمینان حاصل شود که پول وارد افغانستان می‌شود و بانک‌ها می‌توانند معاش آموزگاران و کارکنان صحی را پرداخت کنند. نخست‌وزیر پیشین بریتانیا پیشنهاد کرده است که یک نشست با حمایت از سازمان ملل درباره‌ی‌ کمک به افغانستان برگزار شود. او گفته است که در این زمینه به وزیر خارجه‌‌ی بریتانیا و رییس اتحادیه‌ی اروپا نامه‌ی نوشته است.