پیش‌شرط‌های واشنگتن برای پذیرش حکومت جدید در کابل هر روز رنگین‌تر می‌شود. پنج‌ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشت؛ اما هنوز جامعه جهانی و امریکا تصمیم جدی برای چگونگی تعامل با حکومت امارت اسلامی نگرفته‌است. امریکا می‌گوید منتطر است که حاکمان جدید افغانستان چه‌زمانی پیش‌شرط‌های جهان را می‌پذیرند. اما حکومت سرپرست تا این‌جای کار، کوتاه […]

پیش‌شرط‌های واشنگتن برای پذیرش حکومت جدید در کابل هر روز رنگین‌تر می‌شود.
پنج‌ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشت؛ اما هنوز جامعه جهانی و امریکا تصمیم جدی برای چگونگی تعامل با حکومت امارت اسلامی نگرفته‌است.
امریکا می‌گوید منتطر است که حاکمان جدید افغانستان چه‌زمانی پیش‌شرط‌های جهان را می‌پذیرند.
اما حکومت سرپرست تا این‌جای کار، کوتاه نیامده و به این خواست‌ها هم تن نداده‌است.
باور امارت اسلامی این است که نباید کشورها به امور داخلی افغانستان مداخله کند چون آنان تمامی شرایط را برای بدست آوردن مشروعیت جهانی تکمیل کرده.
مهمانان:
عبدالشکور سالنگی، پژوهشگر
دکتر عبدلصادق حمیدزوی، آگاه مسایل سیاسی
دکتر سیدجواد سجادی، استاد دانشگاه از ایران
شمس امانی، گرداننده
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده