بانک مرکزی اعلام کرده است که ماشین‌های پرداخت پول به صورت خودکار ″ای تی ام″ سر از امروز 〈شنبه، ۲۵ جدی〉 دوباره فعال می‌‌شوند. این بانک افزوده که فعالیت این ماشین‌ها پرداخت پول نقد در نتیجه‌ی مذاکرات میان مجتمع بانک‌ها و بانک‌های تجاری دوباره به فعالیت آغاز می‌کنند. در اعلامیه‌ای بانک مرکز آمده که رهبری […]

 بانک مرکزی اعلام کرده است که ماشین‌های پرداخت پول به صورت خودکار ″ای تی ام″ سر از امروز 〈شنبه، ۲۵ جدی〉 دوباره فعال می‌‌شوند.

این بانک افزوده که فعالیت این ماشین‌ها پرداخت پول نقد در نتیجه‌ی مذاکرات میان مجتمع بانک‌ها و بانک‌های تجاری دوباره به فعالیت آغاز می‌کنند. در اعلامیه‌ای بانک مرکز آمده که رهبری این بانک کوشش می‌کند تا فعالیت بانک‌ها به حالت عادی برگردد و زمینه‌ی ارایه خدمات خود به مردم فراهم شود. پس از روی کارآمدن حکومت سرپرست امارت اسلامی، بانک‌های دولتی و خصوصی به شدت با کم‌بود نقدینه گی مواجه اند و خدمات آنان محدود شده است.