جین ساکی سخن‌گوی قصر سفید گفته است که معلومات استخبارات امریکا نشان می‌دهد که روسیه از طریق کمپاینی نشر معلومات نادرست در شبکه‌های اجتماعی، سرگرم مقدمات برای حمله بر اوکراین است. جین ساکی افزود: ″روسیه در بخشی از طرح‌‌های خود، در حال زمینه ‌سازی و بهانه تراشی جهت حمله به اوکرین، از طریق فعالیت‌‌های خرابکارانه […]

جین ساکی سخن‌گوی قصر سفید گفته است که معلومات استخبارات امریکا نشان می‌دهد که روسیه از طریق کمپاینی نشر معلومات نادرست در شبکه‌های اجتماعی، سرگرم مقدمات برای حمله بر اوکراین است.

جین ساکی افزود: ″روسیه در بخشی از طرح‌‌های خود، در حال زمینه ‌سازی و بهانه تراشی جهت حمله به اوکرین، از طریق فعالیت‌‌های خرابکارانه و عملیات اطلاعاتی و متهم کردن اوکراین به آماده ‌سازی حمله قریب‌‌الوقوع به نیروهای روسی در شرق اوکراین است.″ در همین حال، جان کربی سخن‌گوی وزارت دفاع امریکا نیز گفته است که حمله بر اوکراین از نیمه‌ی ماه جنوری تا نیمه‌ی ماه فبروری امسال پیش‌بینی شده، که معلومات استخباراتی در این مورد بسیار دقیق و موثق است و امریکا این معلومات را پیش از آشکار سازی با متحدان خود هم شریک کرده است. وی افزود: ″ما معلومات دقیق داریم که روسیه پیش از وقت، به هدف اشغال احتمالی اوکراین بر سر ایجاد بهانه‌‌ای عملا کار می‌کند. آنها به وسیله‌ی این عملیات می‌‌خواهند که نشان دهند، مردم روسی زبان اوکراین مورد حمله قرار گرفته اند. این یک بهانه‌ای خیلی مضحک است.″ اما سرگی لاوروف وزیر خارجه‌ی روسیه در واکنش می‌گوید که صبر مسکو در برابر امریکا و ناتو در ارتباط به ارایه ضمانت‌های امنیتی دیگر به سر آمده است. او تاکید کرده که مسکو برای پاسخ به تقاضای تضمین امنیتی خود از غرب یک هفته وقت تعیین کرده است. وی بیان داشت: ″واشنگتن و متحدان آن تقاضای روسیه برای تضمین امنیتی که گویا ناتو در شرق اوکراین دیگر پیشروی نمی‌کند را با قاطعیت رد کرده و از تقویت نیروهای نظامی روسی در مرز شرقی اوکراین به روسیه هشدار داده اند.

این در حالی‌است که دیپلومات‌ها در رابطه به نتایج مذاکرات یک هفته‌‌یی هییت‌های غربی و روسیه ارزیابی‌‌های ترسناکی را ارایه کرده اند. در این مذاکرات که میان روسیه، امریکا، ناتو و سازمان امنیت و هم‌کاری اروپا طی نشست‌های جداگانه صورت گرفت، در باره‌ی نگرانی‌های غرب بحث شده است که در نتیجه‌ی تقویت نیروهای روسی در نزدیک مرز با اوکراین به میان آمده بود.