رویا رویی دو قدرت اقتصادی جهان در افغانستان؛ امریکا کشور را ترک کرد و حالا چین به دنبال نزدیکی با حکومت جدید است. وانگ یو سفیر چین در کابل در دیدار با سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله‌ی امارت اسلامی گفته است که امریکا با تحریم اقتصادی، می‌خواهد انتقام شکست خود را از مردم افغانستان […]

رویا رویی دو قدرت اقتصادی جهان در افغانستان؛ امریکا کشور را ترک کرد و حالا چین به دنبال نزدیکی با حکومت جدید است.

وانگ یو سفیر چین در کابل در دیدار با سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله‌ی امارت اسلامی گفته است که امریکا با تحریم اقتصادی، می‌خواهد انتقام شکست خود را از مردم افغانستان بگیرد. سفیر چین در کابل گفته است که تشکیل حکومت همه‌شمول، حقوق‌بشر، حقوق زنان و آزادی بیان، نزد امریکا یک بهانه است.به گفته‌ی سفیر چین، امریکا باید به مردم افغانستان کمک کند و دارای‌های منجمد شده این کشور را آزاد کند. این دیپلومات چینی هم‌چنان گفته است که امریکا مسوول تمام مشکل‌های ۲۰ سال گذشته افغانستان است و واشنگتن باید مسوولیت بحران بشری در افغانستان را بپذیرد. اما شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که تنها امریکا عامل بحران سیاسی در افغانستان نیست و شماری از کشورهای همسایه نیز مسوول اند. سفیر چین در کابل، گفته است که کشورش در امور داخلی افغانستان مداخله نمی‌کند و جهان نیز باید اجازه دهد که مردم افغانستان آنگونه که می‌خواهند حکومت تشکیل دهند. سرپرست وزارت امور داخله‌ی امارت اسلامی نیز از چین در مورد به‌رسمیت شناختن حکومت جدید، خواهان کمک شده و تاکید کرده که امارت اسلامی اجازه نمی‌دهد که هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید شود.