کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید امارت اسلامی با ممانعت کار زنان به گسترش بحران بشری در افغانستان افزوده‌است. این گروه در اعلامیه‌‍ای هشدار می‌دهند که رهبران امارت اسلامی در حال نهادینه کردن تبعیض و خشونت مبتنی بر جنیست در مقیاس وسیع و سیستماتیک علیه زنان و دختران هستند. این سازمان حکومت سرپرست افغانستان […]

کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید امارت اسلامی با ممانعت کار زنان به گسترش بحران بشری در افغانستان افزوده‌است.
این گروه در اعلامیه‌‍ای هشدار می‌دهند که رهبران امارت اسلامی در حال نهادینه کردن تبعیض و خشونت مبتنی بر جنیست در مقیاس وسیع و سیستماتیک علیه زنان و دختران هستند.
این سازمان حکومت سرپرست افغانستان را متهم به عهدشکنی در وعده‌های شان کرده می‌گویند، طالبان در جریان مذاکرات صلح وعده داده بودند که هیچ محدودیتی برای دسترسی زنان به تحصیل و کار ایجاد نخواهد کرد.
آنان هم‌چنان هشدار دادند که اگر کارمندان زن و اداره های تحت رهبری زنان به ویژه وزارت زنان از فعالیت محروم شوند، هر گونه اقدام‌های بشردوستانه و توسعه در افغانستان محکوم به شکست است.
اما امارت اسلامی پیش از این گفته که با آغاز سال جدید خورشیدی دختران به مکتب برخواهند گشت و همین طور بانوان شاغل در اداره‌های دولتی نیز همچنان به کار شان ادامه می‌دهند.
مهمانان:
مونسه مبارز، فعال حقوق زن
محمدصابر صادقی، استاد دانشگاه
دکتر ثریا پیکان، معین پیشین وزارت تحصیلات عالی
شمس امانی، گرداننده
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده