سازمان بین‌المللی کار روز 〈چهارشنبه، ۲۹ جدی〉 در گزارشی اعلام کرده است که پس از تسلط امارت اسلامی در افغانستان، بیش از نیم میلیون تن در این کشور وظایف ‌شان را از دست داده‌اند. سازمان بین‌المللی کار در این گزارش گفته که بحران به وجود آمده، اقتصاد افغانستان را فلج کرده و مارکیت کار را […]

سازمان بین‌المللی کار روز 〈چهارشنبه، ۲۹ جدی〉 در گزارشی اعلام کرده است که پس از تسلط امارت اسلامی در افغانستان، بیش از نیم میلیون تن در این کشور وظایف ‌شان را از دست داده‌اند.

سازمان بین‌المللی کار در این گزارش گفته که بحران به وجود آمده، اقتصاد افغانستان را فلج کرده و مارکیت کار را به شدت زیر فشار قرار داده است. بر اساس این گزارش، این وضعیت به صورت خاص زنان، افرادی که در مزارع، موقف‌های حکومتی، خدمات اجتماعی و ساختمانی کار می‌کنند،‌ متاثر کرده است، زیرا آن‌ها یا وظایف ‌شان را از دست داده‌اند و یا هم معاش ‌شان را دریافت نمی‌کنند. در این گزارش هم‌چنان آمده است که  تا ماه جون ۲۰۲۲  میلادی بین ۷صد هزار تا ۹ صد هزار شغل در افغانستان از بین خواهد رفت، زیرا شرایط اشتغال بیشتر نادر خواهد شد.