ملاعبدالغنی برادر، معاون اول رییس‌الوزرای حکومت سرپرست امارت اسلامی در دیار با اعضای اتحادیه‌ی استادان دانشگاه‌ها گفته است که تا ۱۰ روز دیگر دروازه‌های تمامی دانشگاه‌های دولتی برای دختران و پسران باز می‌شود. وی تاکید کرده است که امارت اسلامی دروازه‌های دانشگاه‌ها را بر اساس موازین شرعی به روی دختران و پسران باز خواهند کرد. […]

ملاعبدالغنی برادر، معاون اول رییس‌الوزرای حکومت سرپرست امارت اسلامی در دیار با اعضای اتحادیه‌ی استادان دانشگاه‌ها گفته است که تا ۱۰ روز دیگر دروازه‌های تمامی دانشگاه‌های دولتی برای دختران و پسران باز می‌شود.

وی تاکید کرده است که امارت اسلامی دروازه‌های دانشگاه‌ها را بر اساس موازین شرعی به روی دختران و پسران باز خواهند کرد. آقای برادر تاکید کرده که امارت اسلامی متعهد به ادامه‌ی تحصیلات عالی در کشور و ارتقای کیفیت در این زمینه است. این در حالی‌است که لطف‌الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی نیز روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۸ جدی) در یک نشست خبری در کابل گفته که دانشگاه‌های دولتی کشور تا ۱۵ روز دیگر باز می‌شوند.