جمعیت اسلامی افغانستان طی اعلامیه‌ای به فرمان اجرایی رییس‌جمهوری امریکا مبنی بر استفاده بخشی از دارایی‌های منجمد شده‌ی بانک مرکزی افغانستان واکنش نشان داده است. در اعلامیه‌ای جمعیت اسلامی افغانستان با تاکید بر سوء مدیریت آشکار در نظام قبلی، مشکلات اقتصادی کنونی را معلولِ ناکارآمدی مدیران نظام گذشته در بهره‌ گیری از منابع مالیِ خارجی […]

جمعیت اسلامی افغانستان طی اعلامیه‌ای به فرمان اجرایی رییس‌جمهوری امریکا مبنی بر استفاده بخشی از دارایی‌های منجمد شده‌ی بانک مرکزی افغانستان واکنش نشان داده است.

در اعلامیه‌ای جمعیت اسلامی افغانستان با تاکید بر سوء مدیریت آشکار در نظام قبلی، مشکلات اقتصادی کنونی را معلولِ ناکارآمدی مدیران نظام گذشته در بهره‌ گیری از منابع مالیِ خارجی و گریز از اتکا به توان داخلی دانسته است. در اعلامیه آمده هرچند انجمادِ پول‌ کشور از جانب امریکا در راستای محدود‌سازی دست‌رسی امارت اسلامی به آن تا روی کار آمدن نظام مشروع و مردمی منطقی بنظر می‌رسید؛ اما تصمیم اخیر این کشور مبنی بر اختصاص بخشی ازین دارایی‌‌ها به منظور پرداخت غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر در حالی که هیچ شهروند افغانستان در آن دخیل نبود، باعث تاثر عمیق است. در این اعلامیه هم‌چنان آمده که دولت اسلامی افغانستان به رهبری شهید استاد برهان‌الدین ربانی و قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود بارها و در سطوح مختلف در مورد استفاده از خاک افغانستان توسط تروریست‌های بین‌المللی‌ علیه منافع و تمامیت ارضی کشورهای منطقه و جهان هشدار داده بود؛ اما انجماد این دارایی‌ها بخاطر عملکرد یک گروه تروریستی، جفا در حق مردم مظلوم و ستمدیده افغانستان است. جمعیت اسلامی افغانستان ضمنِ سپاسگزاری از جامعه جهانی برای کمک های بشردوستانه شان به مردم افغانستان و تاکید روی ضرورتِ تداومِ این کمک‌‌ها؛ تصریح کرده است که بخشی از پول‌های منجمد شده توسط نهادهای معتبر بین‌المللی مستقیما از طریق یک روند شفاف و مثمر در اختیار مردم افغانستان قرار گیرد و سایر پول‌ها و دارایی‌های منجمد و ضبط شده در کشورهای مختلف که بخش از سرمایه ملی و حقِ مسلمِ مردم مظلومِ افغانستان است، الی روی کار آمدن یک نظام و دولت مشروع، منتخب و مبتنی بر رای و اراده مردم افغانستان حفظ و در مورد سرنوشت آن با همان حکومت صحبت شود.