سازمان عفو بین‌الملل گفته است که تصمیم جوبایدن، رییس‌جمهور امریکا در مورد اختصاص ۳٫۵ میلیارد دالر از دارایی افغانستان به قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر، غیرمنطقی و غیرعادلانه است. نمایندگی این سازمان بین‌المللی در امریکا نیز این تصمیم رییس‌جمهور بایدن را اشتباه خوانده است. این نهاد اضافه کرده است که خانواده‌های و قربانیان این حملات سزاوار […]

سازمان عفو بین‌الملل گفته است که تصمیم جوبایدن، رییس‌جمهور امریکا در مورد اختصاص ۳٫۵ میلیارد دالر از دارایی افغانستان به قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر، غیرمنطقی و غیرعادلانه است.

نمایندگی این سازمان بین‌المللی در امریکا نیز این تصمیم رییس‌جمهور بایدن را اشتباه خوانده است. این نهاد اضافه کرده است که خانواده‌های و قربانیان این حملات سزاوار دریافت عدالت،‌ غرامت و حسابدهی به جرایم وحشتناکی اند که در مقابل آنان صورت گرفته است، اما این پول‌ ها مربوط به افرادی نیست که آن حملات شنیع را انجام دادند بلکه از آن مردم افغانستان است؛ مردمی که بی‌شتر شان در حال حاضر گرسنه اند. عفو بین‌المللی گفته است که اقتصاد افغانستان در پرتگاه سقوط قرار دارد، نرخ مواد غذایی به گونه‌ی روز افزون افزایش می‌یابد و پول افغانی ارزش‌ خود را از دست می‌‌دهد. این در حالی‌است که سخن‌گوی قصر سفید گفت که تا زمان صدور حکم دادگاه امریکا هیچ دارایی بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر پرداخت نخواهد شد.