سردار عمر زاکوف معاون اقتصادی رییس‌جمهور اوزبیکستان با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس‌‍الوزرای حکومت سرپرست دیدار کرده است. دفتر معاونت اول ریاست‌الوزرای حکومت سرپرست با نشر خبرنامه‌ای گفته است که معاون اقتصادی رییس‌جمهور اوزبیکستان گفته که به زودی کار‌های تولید ۵۰۰ کیلو وات برق پلخمری را آغاز می‌کند. براساس خبرنامه دو طرف هم‌چنان در […]

سردار عمر زاکوف معاون اقتصادی رییس‌جمهور اوزبیکستان با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس‌‍الوزرای حکومت سرپرست دیدار کرده است.

دفتر معاونت اول ریاست‌الوزرای حکومت سرپرست با نشر خبرنامه‌ای گفته است که معاون اقتصادی رییس‌جمهور اوزبیکستان گفته که به زودی کار‌های تولید ۵۰۰ کیلو وات برق پلخمری را آغاز می‌کند. براساس خبرنامه دو طرف هم‌چنان در مورد راه اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان، ساخت راه آهن، تولید برق، تجارت و ترانزیت گفت‌وگو کرده‌اند. این در حالی‌است که یک هیات عالی رتبه به ریاست سردار عمرزاکوف معاون نخست‌وزیر اوزبیکستان روز 〈سه‌شنبه، ۳ حوت〉 وارد کابل شده بود.