در اثر برخورد دو طیاره نظامی پاکستان در نزدیکی پشاور، دو پیلوت نظامی جان باختند. ارتش پاکستان در یک خبرنامه گفته که این رویداد در جریان پرواز تمرینی رخ داده و تاکید کرده که در مورد چگونگی وقوع آن تحقیق می‌‌کند. این در حالی‌است که طیاره‌های نظامی پاکستان در گذشته هم در جریان پرواز‌های تمرینی […]

در اثر برخورد دو طیاره نظامی پاکستان در نزدیکی پشاور، دو پیلوت نظامی جان باختند.

ارتش پاکستان در یک خبرنامه گفته که این رویداد در جریان پرواز تمرینی رخ داده و تاکید کرده که در مورد چگونگی وقوع آن تحقیق می‌‌کند. این در حالی‌است که طیاره‌های نظامی پاکستان در گذشته هم در جریان پرواز‌های تمرینی دچار سانحه شده بودند. گفتی‌است که ارتش پاکستان پرزه‌ها و تجهیزات این طیاره‌ها را از چین وارد می‌ کند.