به‌دنبال اعتراض شماری از شهروندان کشور در مقابل سفارت ایران در کابل و کنسلگری این کشور در هرات، وزارت خارجه‌ی ایران از حکومت امارت اسلامی خواسته است که امنیت کامل سفارت و نمایندگی‌‌های جمهوری اسلامی ایران را در افغانستان تامین کنند. این در حالی‌است که روز گذشته 〈دوشنبه، ۲۲ حمل〉 ده‌‌ها تن، در مقابل سفارت […]

به‌دنبال اعتراض شماری از شهروندان کشور در مقابل سفارت ایران در کابل و کنسلگری این کشور در هرات، وزارت خارجه‌ی ایران از حکومت امارت اسلامی خواسته است که امنیت کامل سفارت و نمایندگی‌‌های جمهوری اسلامی ایران را در افغانستان تامین کنند.

این در حالی‌است که روز گذشته 〈دوشنبه، ۲۲ حمل〉 ده‌‌ها تن، در مقابل سفارت ایران در شهر کابل تجمع کرده و بدرفتاری با مهاجران افغانستان مقیم ایران را نکوهش کردند. در شهر هرات، گروهی از معترضان خشمیگن در برابر کنسلگری ایران تجمع کرده و ضمن سردادن شعارهای ضد ایران، بر ساختمان قنسلگری سنگ پرتاب کرده و نیز در اطراف آن آتش افروختند. سعید خطیب‌زاده، سخن‌گوی وزارت خارجه ایران، گفته است که این مسوولیت قطعی حکومت سرپرست افغانستان است تا از اماکن دپلوماتیک پاسبانی کند.