افغانستان بیشترین مهاجر را در ایران دارد و تاریخ و فرهنگ مشترک‌شان که بدون شک رنگ زیبایست در تاریخ و فرهنگ دنیا. هم‌زبان و همسایه؛ اما باورها بر این است که حلقه‌های در پی ایجاد فاصله میان این دو همسایه است. چون معتقدند که تنها دروازه باز به روی مهاجران افغانستان در سال‌های گذشته و […]

افغانستان بیشترین مهاجر را در ایران دارد و تاریخ و فرهنگ مشترک‌شان که بدون شک رنگ زیبایست در تاریخ و فرهنگ دنیا.
هم‌زبان و همسایه؛ اما باورها بر این است که حلقه‌های در پی ایجاد فاصله میان این دو همسایه است.
چون معتقدند که تنها دروازه باز به روی مهاجران افغانستان در سال‌های گذشته و مخصوصا در چند ماه گذشته ایران بوده است. شاید گاه‌گاهی این تنش از غرب مثل سایر بحران‌ها در منطقه آب می‌خورد.
آیا این کار درست است که روزانه بیش از هزار تن به همسایه پناه میبرد ولی افغانستانی‌ها در یک اقدام خود سر و کوچک دروازه همسایه را آتش بزنند؟
ایران از امارت اسلامی میخواهد مکان های دیپلوماتیک اش را تامین امنیت کند؛ آیا این کار خواهد شد؟
در اوج این تنش‌ها؛ از صد خویش یک همسایه پیش، این یک مثل فلکور افغانستان است، شهروندان افغانستان و ایرانی می‌گویند همسایگی و هم‌زبانی مان نباید آسیب ببیند روزهای دشوار در انتظار همه است.
برای این کار چه باید کرد؟
مهمانان
مفتی محمد ناصر حقانی، عضو امارت اسلامی
داکتر غلام سخی احسانی، استاد دانشگاه
عبدالمقدم امین، تحلیل‌گر مسایل سیاسی
نصرت منصور، گرداننده