محموله‌ی تازه‌ای از کمک‌های بشردوستانه‌ی ایران به مردم بدخشان توزیع شده است. این محموله‌ی کمکی جدید میان مردم ولسوالی کشم در ولایت بدخشان توزیع شده است. این کمک‌ها از جمله کمک‌های است که شامل پنج تن مواد غذایی و چهار تن دارو در ۱۵ ماه ثور وارد فرودگاه ننگرهار شد تا بین افراد نیازمند توزیع […]

محموله‌ی تازه‌ای از کمک‌های بشردوستانه‌ی ایران به مردم بدخشان توزیع شده است.

این محموله‌ی کمکی جدید میان مردم ولسوالی کشم در ولایت بدخشان توزیع شده است. این کمک‌ها از جمله کمک‌های است که شامل پنج تن مواد غذایی و چهار تن دارو در ۱۵ ماه ثور وارد فرودگاه ننگرهار شد تا بین افراد نیازمند توزیع شود. پیش از این نیز ده‌ها محموله‌ی کمکی ایران در نقاط مختلف افغانستان توزیع شده است.