وزارت امور خارجه‌ی ایران گفته است که موضع این کشور در برابر امارت اسلامی اصولی و‌ مطابق به واقعیت‌‌های موجود در افغانستان است. سعید خطیب ‌زاده، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی ایران روز 〈دوشنبه، ۲۶ ثور〉 در یک نشست خبری گفته است که امارت اسلامی باید امنیت در افغانستان را تأمین کرده و‌ از رشد افراط‌گرایی جلوگیری […]

وزارت امور خارجه‌ی ایران گفته است که موضع این کشور در برابر امارت اسلامی اصولی و‌ مطابق به واقعیت‌‌های موجود در افغانستان است.

سعید خطیب ‌زاده، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی ایران روز 〈دوشنبه، ۲۶ ثور〉 در یک نشست خبری گفته است که امارت اسلامی باید امنیت در افغانستان را تأمین کرده و‌ از رشد افراط‌گرایی جلوگیری کنند. او افزوده است که امارت اسلامی نباید بگذارند گروه‌‌های تروریستی از خاک‌ افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده کنند.

سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی ایران هم‌چنان تاکید کرده است که امارت اسلامی باید برای تشکیل دولت فراگیر و همه‌شمول در افغانستان تلاش کنند و ایران در صورت نیاز به کمک، در این زمینه هم‌کاری خواهد کرد.

این در حالی‌است که امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که حکومت سرپرست آنان همه‌شمول است و از تمام اقوام کشور نمایندگی می‌کند.