ناآرامی‌های افغانستان در این روزها هم‌چنان محور گفت‌وگوی کشورهای منطقه و جهان را شکل می‌دهد. در پایان اجلاس سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی، عضوهای این سازمان در اعلامیه‌ای تصمیم گرفتند که امنیت مرزی کشورهای عضو این سازمان با افغانستان را تقویت کنند. در این میان، رییس‌جمهوری قزاقستان می‌گوید ناآرامی در افغانستان کشورهای عضو […]

ناآرامی‌های افغانستان در این روزها هم‌چنان محور گفت‌وگوی کشورهای منطقه و جهان را شکل می‌دهد.

در پایان اجلاس سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی، عضوهای این سازمان در اعلامیه‌ای تصمیم گرفتند که امنیت مرزی کشورهای عضو این سازمان با افغانستان را تقویت کنند. در این میان، رییس‌جمهوری قزاقستان می‌گوید ناآرامی در افغانستان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را تهدید می‌کند. هم‌زمان با این، منابع محلی در ولایت کندز به رسانه‌ها گفته است که ارتش تاجیکستان در نزدیکی مرز شیرخان بندر و ولسوالی امام صاحب این ولایت رزمایش نظامی به راه انداختند. این در حالی‌است که اعضای سازمان شانگهای نیز نشستی را با محوریت افغانستان در هند برگزار کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، در این نشست در مورد وضعیت امنیتی منطقه و افغانستان گفت‌وگو شده است. سفیر افغانستان در هند با توجه به وضعیت فعلی، امیدواری کرده که این نشست بتواند برای وضعیت کشور راه حل هایی را مطرح کند.

بیش از۹ ماه می‌شود که نشست‌های متعددی در پیوند به وضعیت افغانستان در کشورهای مختلف برگزار می‌شود؛ اما ظاهرن دیده می‌شود که این نشست‌ها برای مردم افغانستان نتیجه‌ی ملموس در پی نداشته است.