با گذشت هر روز محدودیت علیه زنان در کشور بیش‌تر می‌شود. در تازه‌ترین مورد وزرت امر به معروف امارت اسلامی بر گردانندگان زن تلویزیون‌ها دستور داده که هنگام اجرای برنامه‌ها، از ماسک استفاده کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که مجریان زن هنگام اجرای برنامه‌های تلویزیونی از ماسک استفاده می‌کنند. او می‌گوید که این […]

با گذشت هر روز محدودیت علیه زنان در کشور بیش‌تر می‌شود. در تازه‌ترین مورد وزرت امر به معروف امارت اسلامی بر گردانندگان زن تلویزیون‌ها دستور داده که هنگام اجرای برنامه‌ها، از ماسک استفاده کنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که مجریان زن هنگام اجرای برنامه‌های تلویزیونی از ماسک استفاده می‌کنند. او می‌گوید که این کار آنان برای عزت بیش‌تر زنان است.

آقای مجاهد در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که در مورد پوشش روی زنان میان عالمان اختلاف است، تاکید کرد که عالمان دینی در این زمینه تصمیم گرفته اند.

در همین حال، دستور تازه‌ی امارت با واکنش‌های زیادی روبه‌‌رو شده است. شماری از خبرنگاران با انتقاد از وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، از امارت اسلامی می‌خواهند که در این مورد تجدید نظر کند.

این در حالی‌است که اخیرا امارت اسلامی با وضع محدودیت‌‌های زیاد برای زنان، عرصه را به این طیف از اجتماع تنگ کرده ‌است.