این نخستین‌بار از سال ۲۰۰۵ است که ایران با درخواست دیدار یکی از گزارشگران ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل از کشور موافقت می‌‌کند. آلنا دوهان، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد، در پایان ماموریتش در تهران، تحریم‌های آمریکا را نقض قوانین بین‌‌المللی توصیف کرد و گفت که به‌دلیل همین تحریم‌‌ها، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دالر […]

این نخستین‌بار از سال ۲۰۰۵ است که ایران با درخواست دیدار یکی از گزارشگران ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل از کشور موافقت می‌‌کند.

آلنا دوهان، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد، در پایان ماموریتش در تهران، تحریم‌های آمریکا را نقض قوانین بین‌‌المللی توصیف کرد و گفت که به‌دلیل همین تحریم‌‌ها، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دالر از دارایی‌های ایران مسدود شده است:تحریم‌های اعمال شده بر ایران مخرب، ویرانگر و غیر انسانی است، چالش‌های اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و عدم همکاری‌‌های بین‌المللی بر اساس مسوولیت‌های مشترک مانع از آن شده است تا دولت ایران بتواند کمک‌‌های پایداری را در اختیار آسیب‌پذیرترین افراد در این کشور قرار دهد″.

به گفته‌ی او آمریکا همه بانک‌‌های ایرانی را تحریم کرده و امکان انتقال پول از ایران به شبکه بانکی بین‌المللی وجود ندارد. گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل گفت در نتیجه‌ی این وضعیت، قیمت اقلام وارداتی افزایش و کیفیت آن‌ها کاهش یافته است. او گفت که تحریم‌‌ها بر روی واردات دارو و مواد غذایی هم اثر گذاشته است: ″تاریک‌‌ترین بخش این اقدام شامل این حقیقت می‌شود که همه جمعیت این کشور قطع نظر از ملیت شان تحت تأثیر تحریم‌‌های آمریکا قرار گرفته اند، حتی شهروندان آن دسته از کشور‌هایی که خودشان این تحریم‌‌ها را اعمال کرده‌اند. ایرانی‌‌ها بیش از همه تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفته اند. بر این باورم در شرایط اعمال چنین تحریم‌هایی، آن‌‌ها سبب ایجاد شرایط ترس و وحشت می‌‌شوند″.

النا دوهان موارد بی‌شماری از پیامد‌های انسانی ناشی از تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران را ثبت کرد. او این تحریم‌‌ها را ابزاری در راستای محقق شدن اهداف سیاسی خواند و این اقدامات را رد کرد. در همین حال، وزارت امور خارجه‌ی آمریکا با بیان این که تعداد کمی از موضوعات حل نشده با ایران باقی‌مانده است، مدعی شد که در صورت تصمیم ایران امکان حل این موضوعات وجود دارد.