کشورهای منطقه و جهان هم‌چنان بر ایجاد حکومتی مبتنی بر مشارکت اکثریت در افغانستان پافشاری دارند. در تازه‌ترین مورد و یک بار دیگر جی شنکر وزیر امور خارجه‌‍‌ی هند و امیر حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه‌ی ایران بر تشکیل حکومت‌فراگیر در افغانستان تاکید کردند. جی شنکر و عبداللهیان که در دهلی نو با هم دیداری […]

کشورهای منطقه و جهان هم‌چنان بر ایجاد حکومتی مبتنی بر مشارکت اکثریت در افغانستان پافشاری دارند.

در تازه‌ترین مورد و یک بار دیگر جی شنکر وزیر امور خارجه‌‍‌ی هند و امیر حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه‌ی ایران بر تشکیل حکومت‌فراگیر در افغانستان تاکید کردند. جی شنکر و عبداللهیان که در دهلی نو با هم دیداری داشتند در پیوند به صلح‌وثبات در افغانستان رای‌زنی کردند. دو طرف گفته اند که مهم‌ترین راهکار برای جلب مشارکت مردم، حضور همه اقوام و گروه‌های سیاسی در روند تعیین حق سرنوشت‌شان است.

این در حالی‌است که امارت اسلامی بارها تاکید کرده که حکومت جدید در افغانستان فراگیر است و از تمام اقوام در آن سهم دارند. هم‌زمان با این، چین و کشورهای آسیای میانه در نشستی در قزاقستان توافق کرده‌اند که تلاش‌های‌شان را برای حل مشکل‌های افغانستان، هماهنگ کنند. وزیر خارجه چین گفته که کشورهای منطقه مشکل‌های امنیتی را حل خواهند کرد. این در حالی‌است که با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از حاکمیت جدید در افغانستان تاکنون، روابط کشورهای منطقه و جهان با امارت اسلامی به گونه‌ی عادی برنگشته و نگرانی‌های امنیتی در منطقه نیز پابرجاست.