از زمان حاکمیت دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان، روند داوستد پول از طریق بانک‌‌های افغانستان به خارج از کشور دچار مشکل شده است. با گذشت ۱۰ ماه از حاکمیت حکومت جدید، هنوز تاجران در انتقال پول و اموال تجاری خود با چالش‌‌های بی‌‌شماری مواجه اند. اتاق تجارت و صنایع اما دلیل اصلی بلند رفتن قیمت […]

از زمان حاکمیت دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان، روند داوستد پول از طریق بانک‌‌های افغانستان به خارج از کشور دچار مشکل شده است.

با گذشت ۱۰ ماه از حاکمیت حکومت جدید، هنوز تاجران در انتقال پول و اموال تجاری خود با چالش‌‌های بی‌‌شماری مواجه اند. اتاق تجارت و صنایع اما دلیل اصلی بلند رفتن قیمت تیل را عدم انتقال پول از افغانستان به کشورهای بیرونی عنوان می‌‌کند. مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌‌گذاری، می‌‌گویند هر تاجری که خواسته باشد به خارج از کشور پول انتقال دهد، مجبور است در ازای انتقال ۱۰۰ هزار دالر تا ۴۰۰ هزار آن را به کمیشن ‌کاران بدهد. رانند‌گان می‌‌گویند که تمام درامد آنان صرف خرید تیل می‌شود و با بلند بودن قیمت تیل بسیاری از کسانی که از موترهای شخصی استفاده می‌‌کردند، موترهای‌شان را متوقف کردن. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که بهای تیل را در بازارهای کشور کنترل کند. این در حالی‌است که شماری از تیل ‌فروشان شهر کابل، کاهش واردات تیل را از علت‌‌های اصلی افزایش قیمت مواد سوختی در کشور عنوان می کنند.