به دنبال نگرانی‌های سازمان‌های مددی در افغانستان، در تازه‌ترین مورد برنامه‌ی جهانی غذا از وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان نگرانی کرده و افزوده که از میان هر ۱۰ تن در افغانستان، ۹ تن غذای کافی برای خوردن ندارند. مری ایلین مک گروتی، رییس برنامه‌ی جهانی غذا در افغانستان گفته که، میزان بحران در این کشور […]

به دنبال نگرانی‌های سازمان‌های مددی در افغانستان، در تازه‌ترین مورد برنامه‌ی جهانی غذا از وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان نگرانی کرده و افزوده که از میان هر ۱۰ تن در افغانستان، ۹ تن غذای کافی برای خوردن ندارند.

مری ایلین مک گروتی، رییس برنامه‌ی جهانی غذا در افغانستان گفته که، میزان بحران در این کشور بسیار آشکار است و خانواده‌های زیاد روزانه برای ترتیب غذا روی دسترخوان شان، دعوا می‌‌کنند.
خانم گروتی گفته که نزدیک به ۱۹ میلیون تن در افغانستان دچار عدم امنیت غذایی شدید اند و حدود ۶ میلیون تن دیگر در سطح بحران عدم امنیت غذایی قرار دارند. با این همه، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ با نشر گزارشی، نسبت به قفر، بی‌کاری و بحران صحی مردم افغانستان هشدار داده و در ادامه افزوده که ۵۰ درصد نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در عین حال، این کمیته تمامی قلم‌رو افغانستان را متاثر از خشک‌سالی و بحران شدید اقتصادی عنوان کرده است. گفتنی‌است که با سقوط نظام پیشین و روی‌ کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، شهروندان کشور با بی‌کاری و فقر و گرسنگی بی‌‌پیشینه‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. کلی کلمنتس معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که برای بررسی مردم افغانستان و آوارگان داخلی به کابل آمده، از جامعه‌ی جهانی خواست از مردم افغانستان غافل نشود.