آگاهان می گویند که بحران بشری در افغانستان نگران کننده است. در تازه ترین مورد حادثه ناگوار که بر بخشی از افغانستان به وقوع پیوست، نگرانی‌ها در مورد بدتر شدن بحران بشری را بیشتر کرده‌است. وزیر خارجه امریکا می گوید با زلزله اخیر بحران بشری در افغانستان تشدید خواهد شد. در کنار این، برگشت سیاسیون […]

آگاهان می گویند که بحران بشری در افغانستان نگران کننده است.
در تازه ترین مورد حادثه ناگوار که بر بخشی از افغانستان به وقوع پیوست، نگرانی‌ها در مورد بدتر شدن بحران بشری را بیشتر کرده‌است.
وزیر خارجه امریکا می گوید با زلزله اخیر بحران بشری در افغانستان تشدید خواهد شد.
در کنار این، برگشت سیاسیون آیا فرصتی برای تعامل داخلی است یا تلاشِ برای کسب مشروعیت جهانی؟
در روزهای اخیر شماری از چهره‌های سیاسی دوباره برگشتند، در تازه ترین مورد وزیر مالیه در حکومت پیشین به افغانستان آمده است.
مهمانان
بریالی نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم
قاضی نجیب‌الله جامع، آگاه مسایل سیاسی
سید قریب‌الله سادات، آگاه مسایل سیاسی