همزمان با نشر گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و مولوی مهدی در بلخاب سرپل، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل از این سازمان خواسته تا زمینه یک توافق صلح را میان طرف‌ها در افغانستان فراهم کند. نصیر احمد فایق تاکید کرده که باید از مجرای یک توافق صلح میان طرف‌های داخلی، از […]

همزمان با نشر گزارش‌ها از درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و مولوی مهدی در بلخاب سرپل، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل از این سازمان خواسته تا زمینه یک توافق صلح را میان طرف‌ها در افغانستان فراهم کند.
نصیر احمد فایق تاکید کرده که باید از مجرای یک توافق صلح میان طرف‌های داخلی، از تبدیل شدن افغانستان به پناه‌گاه امن تروریستان و برگشت دوباره جنگ جلوگیری شود.
او از امارت اسلامی نیز خواسته که در جریان ماه‌های آینده برای ایجاد یک حکومت فراگیر و پاسخگو بر اساس اراده مردم، از خود اراده نشان دهد.
دکتر سیدجواد سجادی، استاد دانشگاه
عبدالجمیل شیرانی، آگاه مسایل سیاسی
شیرآقا روحانی، آگاه روابط بین‌الملل