سازمان ملل متحد اخیرا به دلیل آن‌ چه که موضع سخت امارت اسلامی در برابر آموزش‌های دختران افغانستان عنوان کرده، بر دو مقام امارت اسلامی محدودیت سفر وضع کرده است. اعضای کمیته تحریم‌‌های سازمان ملل متحد گفته بود که معافیت سفر عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی و معین وزارت معارف نیز تمدید […]

سازمان ملل متحد اخیرا به دلیل آن‌ چه که موضع سخت امارت اسلامی در برابر آموزش‌های دختران افغانستان عنوان کرده،

بر دو مقام امارت اسلامی محدودیت سفر وضع کرده است. اعضای کمیته تحریم‌‌های سازمان ملل متحد گفته بود که معافیت سفر عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی و معین وزارت معارف نیز تمدید نشده است. کمیته هم‌چنان معافیت سفر ۱۳ مقام دیگر امارت اسلامی را به مدت دو تا سه ماه دیگر تمدید کرد. درهمین‌حال، عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی در پیوند به وضع تحریم‌ سفر بر او و معین وزارت معارف مارت اسلامی طی نشستی در کابل می‌گوید که چنین اقدام‌‌ها نمی‌تواند مشکلات افغانستان را حل کند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که درس‌‌های تمام نهادهای تحصیلی برای زنان و مردان ادامه دارد. آقای حقانی خواهان حمایت نهاد‌های بین‌المللی از بخش آموزش و تحصیلی افغانستان شده است. این در حالی‌است که سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی امریکا اعلام گفت که لغو معافیت منع سفر دو مقام امارت اسلامی توسط شورای امنیت سازمان ملل به درخواست واشنگتن صورت گرفته است.