در ادامه واکنش‌ها به برگزاری گردهمایی عالمان دین در کابل، کمیسیون حقوق‌بشر دوره جمهوریت از عدم شفافیت، مشروعیت، مشارکت و چگونگی پوشش رسانه‌ای آن به شدت انتقاد کرده و گفته است که در این نشست هیچ راه حل سازنده‌ای برای بحران کنونی در افغانستان مطرح نشده است. این کمیسیون که از سوی امارت اسلامی لغو […]

در ادامه واکنش‌ها به برگزاری گردهمایی عالمان دین در کابل، کمیسیون حقوق‌بشر دوره جمهوریت از عدم شفافیت، مشروعیت، مشارکت و چگونگی پوشش رسانه‌ای آن به شدت انتقاد کرده و گفته است که در این نشست هیچ راه حل سازنده‌ای برای بحران کنونی در افغانستان مطرح نشده است.

این کمیسیون که از سوی امارت اسلامی لغو شده و اکنون در بیرون از کشور فعالیت می‌کند، در تویترش نگاشته که طالبان خواسته‌های خود را در این گردهمایی بر مردم تحمیل کرده‌اند.

کمیسیون حقوق‌بشر دوره جمهوریت با انتقاد از عدم حضور زنان در نشست، افزوده شرکت کنندگان حق نمایندگی مردم را نداشتند و همه کسانی که برای شرکت در آن دعوت شده بودند، از حامیان طالبان بوده‌اند و این گونه نشست‌ها نمی‌تواند که به آنان در داخل کشور مشروعیت بدهد.

اما امارت اسلامی با ابراز ناامیدی از این دیدگاه کمیسیون، گفته است که در این نشست تمام مردم نواحی و ولسوالی‌های افغانستان اشتراک داشتند و روی موضوعاتی بحث شده که خواست مردم بوده است. ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی تاکید کرده که در این نشست، عالمان دین با مشروع خواندن نظام جدید، از آن حمایت کرده‌اند.
نشست عالمان دین که 〈پنج‌شنبه، ۹ سرطان〉 هفته گذشته از سوی امارت اسلامی آغاز شد، سه روز به طول انجامید و سرانجام با صدور قطع‌نامه یازده ماده‌ی به پایان رسید.