معاونیت اقتصادی رییس‌الوزرای حکومت سرپرست امارت اسلامی برخی حلقات را به دست داشتن در افزایش قیمت تیل و ایجاد بحران در کشور متهم کرد. این معانیت با نشر اعلامیه‌ای گفته که گزارش‌‌های مبنی بر دست داشتن برخی از حلقات در افزایش قیمت تیل و ایجاد بحران را دریافت کرده است. در اعلامیه آمده است که […]

معاونیت اقتصادی رییس‌الوزرای حکومت سرپرست امارت اسلامی برخی حلقات را به دست داشتن در افزایش قیمت تیل و ایجاد بحران در کشور متهم کرد. این معانیت با نشر اعلامیه‌ای گفته که گزارش‌‌های مبنی بر دست داشتن برخی از حلقات در افزایش قیمت تیل و ایجاد بحران را دریافت کرده است.

در اعلامیه آمده است که معاونیت اقتصادی ازهر راه ممکن برای پایین نگهداشتن قیمت‌‌ها و پی ‌گیری کسانی که مرتکب این عمل می ‌شود، استفاده می‌کند. معاونیت اقتصادی هشدار داده و گفته که درصورت اثبات این ادعا با عاملان آن برخورد جدی صورت گرفته و بر جواز تجاری‌شان تجدید نظر صورت خواهد گرفت. گفتنی‌است که اخیرا قیمت فی لیتر تیل از ۶۰ افغانی به ۱۱۰ افغانی افزایش یافته که باعث افزایش کرایه‌ موتر‌های شهری و دیگر مشکلات شده است. پیش از این، در دور اول شیوع کرونا به‌دلیل منع تردد و تجمع، بهای کرایه موترها در شهر کابل افزایش یافته بود.