وزارت خارجه ازبیکستان در حال آمادگی برای برگزاری نشست بین المللی در مورد افغانستان است. این نشست به تاریخ بیست و پنج و بیست شش ماه جاری میلادی در تاشکند پایتخت ازبیکستان برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری نشست، تفاهم روی اقدام ها و پیشنهادها برای رویکردهای جامعه جهانی بخاطر تامین ثبات، امنیت، بازسازی پس […]

وزارت خارجه ازبیکستان در حال آمادگی برای برگزاری نشست بین المللی در مورد افغانستان است.
این نشست به تاریخ بیست و پنج و بیست شش ماه جاری میلادی در تاشکند پایتخت ازبیکستان برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری نشست، تفاهم روی اقدام ها و پیشنهادها برای رویکردهای جامعه جهانی بخاطر تامین ثبات، امنیت، بازسازی پس از جنگ در افغانستان و ادغام آن کشور در روندهای همکاری منطقه یی گفته شده است.
در این نشست، نماینده های بیش از بیست کشور و سازمان های بین المللی اشتراک خواهند کرد.
حکومت سرپرست در افغانستان نیز به این نشست هیات میفرستد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی سخنگوی امارت اسلامی تایید کرده که این هیات در روزهای نزدیک به رهبری وزارت خارجه، به تاشکند می رود و از موقف حکومت و مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
اما شماری از آگاهان تاکید می کنند که در این نشست باید از تمامی اقشار جامعه، نماینده اشتراک کند.
قرار است نشست بین المللی در مورد افغانستان در حالی در تاشکند برگزار شود که چندی پیش وزارت خارجه ازبیکستان از برخورد چندین راکت به خاک اش خبر داد.
این در حالیست که ازبیکستان پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، بارها در مورد امنیت مرزهای مشترک خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
مهمانان
محمد صابر صادقی، استاد دانشگاه
هیواد زازی، آگاه مسایل سیاسی
سید بلال احمد فاطمی، تحلیل‌گر مسایل افغانستان