درادامه‌ی نگرانی‌ها از بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، رییس‌جمهور امریکا و ولیعهد عربستان طی اعلامیه‌ای مشتریک حمایت‌شان را از زنان و دختران افغانستان اعلام کردند. در اعلامیه‌ای آنان آمده است که کمک‌های بشری این دو کشور به افغانستان ادامه خواهد داشت. در همین حال، رییس هیات معاونت سازمان ملل در […]

درادامه‌ی نگرانی‌ها از بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، رییس‌جمهور امریکا و ولیعهد عربستان طی اعلامیه‌ای مشتریک حمایت‌شان را از زنان و دختران افغانستان اعلام کردند.

در اعلامیه‌ای آنان آمده است که کمک‌های بشری این دو کشور به افغانستان ادامه خواهد داشت. در همین حال، رییس هیات معاونت سازمان ملل در امور افغانستان گفته تا زمانی که دروازه‌ی‌ مکتب‌ها به‌ روی دانش‌‌آموزان دختر بازگشایی نشود، کمک‌‌های جهانی به افغانستان ادامه پیدا نمی‌‌کند. وی از امارت اسلامی خواسته است که هرچه زودتر دروازه‌ی مکتب‌ها را بازگشایی کند.

جوبایدن رییس‌جمهور امریکا و محمد بن آل سلمان ولیعهد عربستان در اعلامیه‌ای مشترک بر حمایت از تامین نیاز‌های مردم افغانستان، حقوق زنان و آموزش دختران در کشور تاکید کردند.
در این اعلامیه‌ای امریکا و عربستان اعلام کردند که از ادامه کمک‌های بشری، تامین حقوق زنان و دختران از جمله آموزش و بلند بردن سطح خدمات صحی و حق کار برای زنان افغانستان حمایت می‌کنند. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که از کشورهای جهان می‌خواهند که در راستای تامین حقوق زنان افغانستان گام‌های عملی بردارند.

از سویی‌هم، مارکوس پوتزل، رییس هیات معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفته تا زمانی که دروازه‌ی مکتب‌ها به‌ روی دانش‌‌آموزان دختر بازگشایی نشود، کمک‌‌های جهانی به افغانستان ادامه پیدا نمی‌‌کند. وی تاکید کرده است که سازمان ملل متحد در هر حالت حمایت کننده شهروندان افغانستان خواهد بود. وی از امارت اسلامی خواسته که هر چه زودتر دروزه‌ی مکتب‌های را به روی دانش‌آموزان دختر بازگشایی کند.

این در حالی‌است که پس از تسلط دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور همواره سازمان‌های و نهادهای جهانی خواستار بازگشایی مکتب‌ها و رعایت حقوق زنان در کشور از مارت اسلامی شدند؛ اما امارت اسلامی همواره تاکید کرده که در چهار چوب شریعت به حقوق زنان پابند است.