هم‌زمان با شدت گرفتن بحران بشری در کشور، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی چین ازسیاست امریکا در قبال افغانستان انتقاد کرده و این کشور را عامل بدتر شدن بحران بشری در افغانستان خوانده است. سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی چین از امریکا خواسته است که باید دارایی‌‌های مردم افغانستان را بدون قیدوشرط آزاد کند. درهمین حال، شماری از آگاهان […]

هم‌زمان با شدت گرفتن بحران بشری در کشور، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی چین ازسیاست امریکا در قبال افغانستان انتقاد کرده و این کشور را عامل بدتر شدن بحران بشری در افغانستان خوانده است.

سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی چین از امریکا خواسته است که باید دارایی‌‌های مردم افغانستان را بدون قیدوشرط آزاد کند. درهمین حال، شماری از آگاهان می‌گویند که ذخایر ارزی کشور باید حفظ شود.

افغانستان با آن‌که از نیروی کار و معادن زیادی برخوردار است؛ اما فقر گسترده در این  کشور موضوع بحث نشست‌های سازمان‌ها و نهادهای جامعه‌ی جهانی شده است.

هم‌زمان با اعلام مقام‌های امریکایی در مورد  تلاش‌ها برای آزادی سازی پول‌های منجمد شده کشور، ژائو لیجیان، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی چین در نشست خبری هفتگی‌اش با انتقاد از سیاست‌‌های امریکا در قبال افغانستان، این کشور را عامل وضعیت نابسامان شهروندان کشورخوانده است. وی از امریکا خواسته است که باید دارایی‌‌های مردم افغانستان را بدون قید‌‌شرط آزاد کند: ″واشنگتن هنوز پولی را که مردم افغانستان به زحمت به دست آورده‌‌اند به مردم پس نداده است. چرا به خاطر این رفتار آمریکا، شهروندان افغانستان باید با خطر قحطی مواجه باشند″.

درهمین حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که امارت اسلامی متعهد به حفظ سرمایه‌های کشور نیست و تا تشکیل دولت فراگیری ملی از سوی امارت اسلامی ذخایرارزی کشور باید حفظ شود.

این در حالی‌است که بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان ″سیگار″ گفته است که پس از تسلط امارت اسلامی بر افغانستان وضعیت بشری در این کشور بدتر شده است. این نهاد گفته که در حال حاضر حدود ۲۳ میلیون افغانستانی به کمک‌های غذایی اضطراری نیاز دارند که در مقایسه با سال دوهزار ۲۰۲۱ دو برابر شده است.

این در حالی است که با به قدرت رسیدن دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور، بی‌کاری و فقر در  کشور به گونه‌ی کم‌پیشینه افزایش یافته است و این امر سبب نگرانی شهروندان شده است.