حادثه کربلا در تاریخ اسلام یاد آور مبارزه برای عدالت و آزادی خواهی در برابر استبداد، ظلم و انحراف است. زندگی امام حسین نواسه پیامبر خدا درس ها و آموزه های زیادی برای جامعه انسانی داشته و اهمیت این حرکت تاریخی امام در محتوای ظلم ستیزی، اصلاح طلبی و دعوت به دوری از سنت زشت […]

حادثه کربلا در تاریخ اسلام یاد آور مبارزه برای عدالت و آزادی خواهی در برابر استبداد، ظلم و انحراف است.
زندگی امام حسین نواسه پیامبر خدا درس ها و آموزه های زیادی برای جامعه انسانی داشته و اهمیت این حرکت تاریخی امام در محتوای ظلم ستیزی، اصلاح طلبی و دعوت به دوری از سنت زشت غضب قدرت و غلبه با زور نهفته است.
اما امروز جهان اسلام و مخصوصا افغانستان و حاکمان امروز از این روایت بزرگ تاریخ درس گرفته اند؟
مردم افغانستان در میان کشورهای اسلامی نمونه از اخوت و برادری مذاهب را در طول تاریخ به نمایش گذاشته اند.
عملکرد امروز دولتمردان افغانستان چقدر در راستای حفظ این همگرایی مذهبی در افغانستان است ؟
آیا رویدادهای هراس افگنانه که بیشتر یک قشر جامعه مذهبی افغانستان را هدف قرار میدهد میتواند سبب ایجاد درز میان مردم افغانستان شود؟
و در نهایت درس که می شود از واقعه کربلا برای افغانستان امروز گرفت چی می تواند باشد؟

سید جعفر عادلی حسینی، معاون نخست شورای عالی علمای امامیه‌ی افغانستان و رییس کمیسیون فرهنگی شورای اخوت اسلامی افغانستان
عبدالصادق حمیدزوی، آگاه مسایل سیاسی