صبح روز شنبه 〈 ۲۸ جوزای سال ۱۴۰۱ خورشیدی〉 چندین مهاجم بر عبادت‌گاه مردم سیک و اهل هنود افغانستان در کارته پروان حمله کردند. مهماجمان دست‌کم سه ساعت به درگیری پرداختند و سر انجام از سوی نیروهای امارت اسلامی از پا درآمدند. همین طور روز گذشته نیز یک مسجد در قندوز هنگام ادای نماز جمعه […]

صبح روز شنبه 〈 ۲۸ جوزای سال ۱۴۰۱ خورشیدی〉 چندین مهاجم بر عبادت‌گاه مردم سیک و اهل هنود افغانستان در کارته پروان حمله کردند.
مهماجمان دست‌کم سه ساعت به درگیری پرداختند و سر انجام از سوی نیروهای امارت اسلامی از پا درآمدند.
همین طور روز گذشته نیز یک مسجد در قندوز هنگام ادای نماز جمعه هدف یک ماین جاسازی شده قرار گرفت.
این در حالیست که عبدالله عبدالله رییس شورای مصالحه حکومت پیشین و حامد کرزی رییس جمهوری پیشین، این حمله ها را محکوم کرده اند.
مهمانان
۱- مولوی گل‌الرحمان رحمانی، عضو امارت اسلامی
۲- صمد کارمند، آگاه مسایل سیاسی
۳- سید صمیم شمسی، استاد دانشگاه