با تسلط بیش از دو ساله حکومت سرپرست در افغانستان دروازه‌ مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم مسدود مانده و سال گذشته نیز دروازه دانشگاه به‌روی دختران بسته شد. همچنان زنان از کار در اداره‌های خصوصی داخلی و خارجی نیز منع شدند. محدودیت علیه آموزش، کار و تحصیل زنان همواره با واکنش‌هایی به‌همراه شده‌است. در […]

با تسلط بیش از دو ساله حکومت سرپرست در افغانستان دروازه‌ مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم مسدود مانده و سال گذشته نیز دروازه دانشگاه به‌روی دختران بسته شد.

همچنان زنان از کار در اداره‌های خصوصی داخلی و خارجی نیز منع شدند. محدودیت علیه آموزش، کار و تحصیل زنان همواره با واکنش‌هایی به‌همراه شده‌است. در تازه‌ترین مورد، وزارت معارف طی اعلامیه‌ای از آغاز سال جدید آموزشی در مناطق گرمسیر کشور خبر داده‌است. در این اعلامیه‌ای، این وزارت به‌حضور دانش‌آموزان دختر در مکتب‌های این ولایت‌‌‌ها اشاره نکرده‌است.

درهمین‌حال، وزارت تحصیلات عالی در خبرنامه‌‌ای نوشته که ندا محمد ندیم، سرپرست این وزارت در دیدار با هیات سازمان همکاری اسلامی گفته که حکومت سرپرست متعهد به‌آموزش‌‌های معیاری دینی و عصری در افغانستان است. به‌گفته‌ این وزارت، هیات سازمان همکاری اسلامی در این دیدار به همکاری‌شان در زمینه پیشرفت آموزش و تحصیل در افغانستان وعده داده‌اند. وزارت تحصیلات عالی افزوده که هیات سازمان همکاری اسلامی درباره ضرورت تحصیل به‌ویژه تحصیل زنان و دختران در افغانستان نیز مشوره‌‌های‌شان را با سرپرست وزارت تحصیلات ارایه کرده‌‌اند.

این در حالی‌است که سرپرست وزارت داخله در دیدار با هیات سازمان همکاری اسلامی آموزش بانوان را نیاز جامعه دانست و تاکید کرد که با در نظرداشت شرایط این مشکل رفع خواهد شد.

 

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv