پس از سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، این کشور فاقد قانون اساسی بود و به باور برخی از کارشناسان حوزه سیاست، نبود قانون اساسی در یک کشور، سبب بی‌عدالتی‌ها و حق تلفی‌ها، در انزوا قرار گرفتن این کشور و نبود پیشرفت و ترقی در عرصه‌های مختلف می‌شود. ظاهرا پس […]

پس از سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، این کشور فاقد قانون اساسی بود و به باور برخی از کارشناسان حوزه سیاست، نبود قانون اساسی در یک کشور، سبب بی‌عدالتی‌ها و حق تلفی‌ها، در انزوا قرار گرفتن این کشور و نبود پیشرفت و ترقی در عرصه‌های مختلف می‌شود.

ظاهرا پس از دو سال، انتظارها به‌ثمر می‌نشیند و افغانستان پس از سقوط، بار دیگر شاهد تدوین و تصویب قانون اساسی خواهد بود. عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی در پلتفرم ایکس خود نگاشته است که کار روی تدوین قانون اساسی زیرنظر او جریان دارد. درهمین‌حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست در یک کنفرانس خبری گفته است پس از اینکه این قانون تدوین شد، کابینه دایمی خود را معرفی خواهند کرد.

در کنار این باید گفت که قانون اساسی دولت پیشین افغانستان در سال ۲۰۰۴ در لویه جرگه ۱۲۰۰ نفری در کابل به‌تصویب رسید که بیشتر در ادامه قانون اساسی ۱۹۶۴ دوره سلطنت محمدظاهرشاه، آخرین پادشاه افغانستان بود؛ اما، حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان گفت که قانون اساسی حکومت پیشین بدون بخش پادشاه را قبول دارد.

قابل یاددهانی است که قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است که نباید هیچ قانونی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv