دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد″اوچا″ با نگرانی از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان گفته است که در سال جاری میلادی برای کمک به نیازمندان در افغانستان به ۱۷۰ میلیون دالر ضرورت دارد. درهمین‌حال، شماری از اگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای از بین رفتن کامل فقر در کشور، باید برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها و […]

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد″اوچا″ با نگرانی از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان گفته است که در سال جاری میلادی برای کمک به نیازمندان در افغانستان به ۱۷۰ میلیون دالر ضرورت دارد.

درهمین‌حال، شماری از اگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای از بین رفتن کامل فقر در کشور، باید برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد پروژه‌های توسعه‌ای در کشورتلاش صورت گیرد.

فقر پدیده‌ای که نه‌تنها افراد یک کشور را متاثر می‌سازد؛ بلکه کشور را نیز به‌عقب برمی‌گردانند!

در چند سال اخیر با دچار شدن افغانستان با تحولات سیاسی و حوادث طبیعی، فقر افغانستان سرخط رسانه‌های جهان و سوژه داغی در بیشتر نشست‌های جهانی شده‌است. حالا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد “اوچا” در تویتی بر ضرورت بیشتر شهروندان افغانستان به کمک تاکید کرده و گفته است که در سال جاری میلادی برای کمک به نیازمندان در افغانستان به ۱۷۰ میلیون دالر ضرورت دارد. این نهاد افزوده که بیشتر از ۲۰ میلیون آسیب‌پذیر به‌کمک نیاز دارند.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی با تقدیر از کمک نهادهای کمک‌رسان به افغانستان می‌گویند که کمک ها در کوتاه مدت از شدت بحران اقتصادی در کشور می‌کاهد؛ اما، برای از بین رفتن کامل فقر در کشور، باید برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد پروژه‌های توسعه‌ای تلاش صورت گیرد.

گفتنی‌است که دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌‌های بشردوستانه سازمان ملل “اوچا”چند پیش نیز برای ادامه کمک‌ به مردم افغانستان خواستار ۷۷۰ میلیون دالر شده بود. این نهاد افزوده بود که مردم افغانستان با سطوح بی‌پیشینه‌ای ناامنی غذایی، کمبود آب، افزایش بیماری‌‌‎ها و حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله در فصل بهار مواجه‌‌ اند.