در ادامه انتقاد جمهوریخواهان مجلس نمایندگان امریکا از نحوه خروج امریکا از افغانستان، دو عضو کانگرس امریکا اسناد محرمانه در مورد خروج از افغانستان را مشاهده کردند. سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا می‌گوید که برای ارایه اطلاعات در نحوه خروج امریکا از افغانستان با این دو عضو مجلس نمایندگان به همکاری ادامه خواهند داد. از سویی‌هم، […]

در ادامه انتقاد جمهوریخواهان مجلس نمایندگان امریکا از نحوه خروج امریکا از افغانستان، دو عضو کانگرس امریکا اسناد محرمانه در مورد خروج از افغانستان را مشاهده کردند.

سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا می‌گوید که برای ارایه اطلاعات در نحوه خروج امریکا از افغانستان با این دو عضو مجلس نمایندگان به همکاری ادامه خواهند داد. از سویی‌هم، شماری از آگاهان سیاسی دلیل فروپاشی حکومت پیشین را خروج عجولانه نیروهای امریکایی عنوان می‌کنند و می‌افزایند که خروج امریکا از افغانستان سبب فقر و وضعیت بد اقتصادی کشور شد.

نیروهای ایالات متحده ناوقت روز دوشنبه هشتم سنبله سال ۱۴۰۰ خورشیدی، فرودگاه کابل را ترک کردند و به طولانی‌ترین جنگ امریکا نقطه پایان گذاشتند. نحوه خروج امریکا از افغانستان با انتقادها به همراه است. جمهوریخواهان مجلس نمایندگان امریکا بارها از نحوه خروج سربازان امریکا از افغانستان انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی حکومت این کشور در این مورد شده‌اند.

در تازه‌ترین مورد و در پی درخواست مجلس نمایندگان امریکا، دو عضو کانگرس امریکا اسناد محرمانه در مورد خروج ازافغانستان را مشاهده کردند. با این هم، وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که به دو عضو کانگرس اجازه می‌‌دهد تا پیام محرمانه ارسال شده در مورد افغانستان را منتشر بسازد: ″ما معتقدیم که باید تعهد خود را برای ارایه اطلاعات مورد نیاز آن‌ ها انجام دهیم. ما به تعامل با آن‌ها در مورد این موضوع ادامه خواهیم داد″.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی دلیل فروپاشی حکومت پیشین را خروج عجولانه نیروهای امریکایی‌ها عنوان می‌کنند ومی‌افزایند که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پیامد خوبی برای مردم کشور نداشت.

این  در حالی‌است چند قبل جیم بانکس، نماینده جمهوریخواه امریکا، از رییس مجلس نمایندگان امریکا خواسته بود که حکومت بایدن را بخاطر آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده است پاسخگو بسازد.