سوم حوت سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی برابر با چهل‌وچهارمین سالروز قیام مردم کابل در برابر ارتش سرخ شوروی پیشین و رژیم کمونیستی آن زمان است. ۴۴ سال پیش، درست زمانی که ۲۰ ماه از کودتای ۷ ثور و دو ماه از تجاوز قشون سرخ شوروی سابق به کشور می‌گذشت؛ فضای اختناق و وحشت رژیم کمونیستی […]

سوم حوت سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی برابر با چهل‌وچهارمین سالروز قیام مردم کابل در برابر ارتش سرخ شوروی پیشین و رژیم کمونیستی آن زمان است.

۴۴ سال پیش، درست زمانی که ۲۰ ماه از کودتای ۷ ثور و دو ماه از تجاوز قشون سرخ شوروی سابق به کشور می‌گذشت؛ فضای اختناق و وحشت رژیم کمونیستی حاکم، مردم کابل را به ستوه آورد و سرانجام در سوم حوت سال ۱۳۵۸ در برابر این رژیم دست به قیام زدند.

چندین روز پیش از ۳ حوت برای این قیام بسترسازی صورت گرفت. در روزهای اول و دوم حوت اعتصاب در شهر کابل انجام شد و شامگاه دوم حوت مردم به پشت بام‌های خود رفتند و فریاد الله اکبر سردادند.

تعداد زیادی از مردم از خانه‌های‌شان بیرون آمده و شعارهای ضد دولت و ضد ارتش شوروی سردادند. در روز سوم حوت، قیام همه‌جانبه در تمام نقاط شهر کابل به‌وقوع پیوست و مردم با شعارهای ضد تجاوز به سرک‌ها ریختند.

درساعات اولیه این اعتراض، نیروهای امنیتی و دولتی این اعتراضات را سرکوب کرده و چندین تن در گشودن آتش از سوی آن‌ها به شهادت شدند.

در میانه روز، پس از بالا شدن روند اعتراضات، نیروهای ارتش شوروی دست‌به‌کار شده و به سوی مردم شلیک کردند که شمار زیاد از قیام‌کنندگان شهید شدند.

درهمین حال، شماری دیگر از آگاهان سیاسی می‌گویند که این روز نشان داد که مردم افغانستان در برابر استبداد، ستم، خشونت و سرکوب ایستادگی می‌کنند.

گفتنی‌است که این قیام پس از برخورد خشونت‌آمیز و آتش‌باری به روی مردم و با شهادت شماری زیادی پایان یافت و سرآغاز دیگر قیام‌ها علیه شوروی و رژیم دست نشانده‌ آن در سراسر کشور شد.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv