امروز بیست‌و‌ششم دلو برابر با سی‌و‌پنجمین سال‌روز پیروزی جهاد مردم افغانستان و خروج نیروهای شوروی پیشین از کشور است. ارتش شوروی پیشین در ششم جدی ۱۳۵۸ دست به اشغال و تجاوز کشور زد و پس از حدود ۱۰ سال نبرد و مقاومت مردم افغانستان، سرانجام ۳۵ سال پیش در همین روز از خاک کشور بیرون […]

امروز بیست‌و‌ششم دلو برابر با سی‌و‌پنجمین سال‌روز پیروزی جهاد مردم افغانستان و خروج نیروهای شوروی پیشین از کشور است. ارتش شوروی پیشین در ششم جدی ۱۳۵۸ دست به اشغال و تجاوز کشور زد و پس از حدود ۱۰ سال نبرد و مقاومت مردم افغانستان، سرانجام ۳۵ سال پیش در همین روز از خاک کشور بیرون رانده شد. درهمین حال، شماری از آگاهان این پیروزی را نقطه عطف در تاریخ مبارزات آزادی‌خواهانه کشور دانسته و می‌گویند که مقدمه این تجاوز کودتای کمونیستی ۷ ثور و غضب قدرت سیاسی در کشور بود.

۴۴ سال پیش، روز ششم جدی سال ۱۳۵۸، ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق با بیش از ۱۲۰ هزار نیروی تا به دندان مسلح با سرنگونی حفیظ‌الله امین و جای‌گزینی ببرک کارمل به افغانستان تجاوز کرد. اما با گذشت نزدیک به ۱۰ سال مبارزه حق‌طلبانه مردم مجاهد افغانستان، ارتش شوری پشیین با شکست روبه‌رو شد و سرانجام در ۲۶ دلو ۱۳۶۷ خورشیدی مجبور به ترک کشور شد. شماری از آگاهان این روز را نقطه عطف در تاریخ مبارزات آزدای‌خواهانه‌ جهان می‌دانند.

شماری دیگر از آگاهان می‌گویند که اتحاد جماهیر شوروی پیشین بدون هیچ دلیل و خلاف تمام ارزش‌ها و پرنسیپ‌های بین‌المللی حاکمیت و استقلال کشور را مورد تجاوز قرار داد. آنان می‌افزایند که کودتای کمونیستی، بسترسازی برای این تجاوز و اشغال بود.

قابل یاددهانی‌است که تجاوز شوروی پیشین به افغانستان، پیامدهای ناگوار و ویران‌گری برای مرم افغانستان داشت. نیم میلیون شهید، میلیون‌ها آواره و معلول و یک کشور ویران؛ گوشه‌ای از پیامدهای این تجاور بود. همچنان، این تجاوز به کام شوری نیز تلخ و ناگوار بود. فروپشی امپراتوری پهناور و قدرت‌مند کمونیستی و مرگ ایدیولوژی کمونیسم در جهان، بهای اشغال افغانستان برای این قطب قدرت وقت جهان بود.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv