احمدمسعود، فرمانده جبهه‌ی مقاومت ملی، گروه طالبان را متهم به نسل‌کُشی، پاک‌سازی قومی و جنایت علیه بشریت کرده می‌گوید تا هنگام رسیدن به اهداف مشروع و برحق مردم افغانستان از مبارزه در برابر این گروه دست نمی‌‌کشد. آقای مسعود در اعلامیه‌‌ای گفته است که قتل عام نمازگزاران در مسجد جامع سیدآباد کندز، کوچ‌‌دادن اجباری غیرنظامیان […]

احمدمسعود، فرمانده جبهه‌ی مقاومت ملی، گروه طالبان را متهم به نسل‌کُشی، پاک‌سازی قومی و جنایت علیه بشریت کرده می‌گوید تا هنگام رسیدن به اهداف مشروع و برحق مردم افغانستان از مبارزه در برابر این گروه دست نمی‌‌کشد.

آقای مسعود در اعلامیه‌‌ای گفته است که قتل عام نمازگزاران در مسجد جامع سیدآباد کندز، کوچ‌‌دادن اجباری غیرنظامیان از خانه‌‌ها و املاک‌شان به‌ویژه در کندهار، بلخ، دایکندی و اندراب‌ها، ناپدیدسازی افراد و قتل‌‌های دسته‌ جمعی در پنجشیر توسط طالبان، همه مصداق روشن جرایم جنگی، نسل‌کُشی، پاک‌سازی قوی و جنایت علیه بشریت است. احمدمسعود از سازمان‌‌ها، مؤسسات و نهادهای ملی و بین‌‌المللی خواسته است تا اقدامات لازم و عاجل را جهت رسیدگی به وضع رقتبار بشری و حفظ حقوق انسانی در افغانستان و ختم جنایات طالبان روی ‌دست گیرند. او هم‌چنان در بخش از اعلامیه‌‍‌ای خود از موضع‌‌گیری کشورهای جهان در قبال رسمیت ‌ندادن حکومت طالبان استقبال کرده و گفته ‌است انتظار دارد تا سیاست عدم شناخت طالبان توسط جامعه‌ی جهانی با قاطعیت ادامه یابد. رهبر جبهه‌ی‌ مقاومت ملی در خطاب به جامعه‌ جهانی گفته که افغانستان نیازمند تشکیل یک دولت فراگیر، برخاسته از اراده‌ی مردم و متشکل از اقوام متنوع است تا از حقوق اساسی و مطالبات واقعی مردم این کشور نمایندگی کند. گروه طالبان هنوز به این گفته‌های احمد مسعود واکنشی نشان نداده است.