اداره ملی غذا و دارو، گزارش‌‌ها مبنی بر منع استعمال داروهای ضد بارداری را رد کرده است. سخن‌گوی این اداره می‌گوید که ادعاهای‌ که گویا استعمال داروهای ضد حاملگی در برخی از ولایت‌‌های کشور منع شده‌است، حقیقت ندارد. وی تاکید می‌کند که اداره‌ غذا و دارو برای واردات داروهای با کیفیت که نیاز جامعه باشد، […]

اداره ملی غذا و دارو، گزارش‌‌ها مبنی بر منع استعمال داروهای ضد بارداری را رد کرده است.

سخن‌گوی این اداره می‌گوید که ادعاهای‌ که گویا استعمال داروهای ضد حاملگی در برخی از ولایت‌‌های کشور منع شده‌است، حقیقت ندارد. وی تاکید می‌کند که اداره‌ غذا و دارو برای واردات داروهای با کیفیت که نیاز جامعه باشد، سهولت‌هایی را نیز فراهم کرده است. این اظهارات در حالی مطرح شده‌است که پیشتر شایعاتی مبنی بر ممنوعیت فروش و استفاده داروهای ضد حاملگی در صفحات اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد.

چند روز قبل، شایعاتی مبنی بر ممنوعیت استفاده از داروهای ضد بارداری نشر شد و اکنون، اداره‌ ملی غذا و دارو ادعای منع استعمال داروهای ضد بارداری را تکذیب کرده است. سخن‌گوی این اداره می‌گوید، ادعاهایی‌ که گویا استعمال داروهای ضد بارداری در برخی از ولایت ‌های کشور منع شده‌است، حقیقت ندارد.

این در حالی‌است که اخیرا در صفحات اجتماعی، برخی از کاربران ادعا کرده بودند که مقام‌های حکومت سرپرست فروش داروهای ضدبارداری در کشور را ممنوع قرار داده است.