ورود جحم زیادی از دارو به‌صورت قاچاقی باعث می‌‌شود که کنترول کیفیت داروها به‌گونه لازم نیز انجام نگیرد. دراین حال مسوولان اداره ملی غذا و دارو در برنامه حساب‌‍دهی دولت به ملت می‌گویند سال که گذشت برای ۲۱ هزار ۵۰۴ قلم دارو و محصولات صحی جواز واردات داده‌است. مسوول این اداره همچنان می‌گوید که ۳۰۰ […]

ورود جحم زیادی از دارو به‌صورت قاچاقی باعث می‌‌شود که کنترول کیفیت داروها به‌گونه لازم نیز انجام نگیرد.

دراین حال مسوولان اداره ملی غذا و دارو در برنامه حساب‌‍دهی دولت به ملت می‌گویند سال که گذشت برای ۲۱ هزار ۵۰۴ قلم دارو و محصولات صحی جواز واردات داده‌است. مسوول این اداره همچنان می‌گوید که ۳۰۰ تُن داروی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته طی این سال هدر شده است و ۵۰ تن داروی دیگر نیز آماده هدر شدن است.

وی گفته است که تشکیل اداری این اداره از از دوصد و هفتاد بست به چهارصد و بیست بست افزایش یافته است و در سراسر کشور فعالیت دارد. وی همچنان بیان کرده است که در یک سال گذشته این اداره برای نزدیک به ۱۰ فابریکه جواز فعالیت توزیع کرده است که یکی از این فابریکه‌ها سنوفارما است که در هشتاد کشور ثبت و راجستر است.

این در حالی‌است که واردات داروهای غیرمجاز، فساد در ادارات دولتی و فرار از پرداخت مالیات گمرکی از عوامل اصلی واردات دارو به صورت قاچاقی به افغانستان است. اداره ملی دارو وغذا می‌‌گوید تلاش دارد تا این افراد را شناسایی کند و جلو واردات قاچاقی دارو را بگیرد.