در ادامه نگرانیها از محدودیت‌های علیه زنان و دختران در کشور، رییس‌جمهور امریکا حمایت خود از زنان افغاسنتان را اعلام کرد. درهمین‌حال، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان از احتمال کاهش کمک‌‌های بشری در پی ممنوعیت کار و تحصیل زنان هشدار داده‌است. این در حالی‌است که رییس‌‌جمهور پیشین کشور گفته است در حال‌حاضر […]

در ادامه نگرانیها از محدودیت‌های علیه زنان و دختران در کشور، رییس‌جمهور امریکا حمایت خود از زنان افغاسنتان را اعلام کرد.

درهمین‌حال، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان از احتمال کاهش کمک‌‌های بشری در پی ممنوعیت کار و تحصیل زنان هشدار داده‌است. این در حالی‌است که رییس‌‌جمهور پیشین کشور گفته است در حال‌حاضر از زنان افغانستان به‌‌عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌‌شود. مقام‌های حکومت سرپرست هموار گفته اند که به حقوق زنان در پرتوی آموزه‌های اسلامی متعهد اند.

جو بایدن رییس‌جمهور آمریکا با صدور پیامی به‌مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن حمایت خود از زنان جهان که از حقوق  خود محروم هستند اعلام کرد: ″ما این وضع را در افغانستان می‌بینیم، جایی که طالبان زنان و دختران را از رفتن به مدرسه و کار کردن منع می‌کند″.

در همین‌حال، ند پرایس، سخن‌گوی وزارت خارجه امریکا گفته است واشنگتن پیامد‌های ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان را بررسی می‌کند و از نزدیک با ملل متحد در این خصوص درحال مشوره است: ″امریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که طالبان این خیال باطل را نداشته باشند که می‌توانند هر دو را داشته باشند که هم می‌توانند تعهداتی را که به مردم افغانستان داده‌اند، عملی نکنند و هم با عواقب آن از سوی جامعه بین‌المللی مواجه نشوند″.

همزمان با این، روزا اوتنبایووا، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان از احتمال کاهش کمک‌‌های بشری هشدار داده و گفته است که به‌دلیل منع زنان و دختران از کار و آموزش سبب کاهش کمک‌‌ها و بودجه انکشافی در افغانستان خواهد شد: ″اگر به زنان اجازه کار داده نشود، کمک‌های مالی برای افغانستان احتمالاً کاهش خواهد یافت. اگر مقدار کمک‌های کاهش یابد، پس مقدار بسته‌‌های نقدی دالر امریکایی که برای حمایت از این کمک‌ها به آن نیاز است نیز کاهش خواهد یافت″.

از سویی‌هم، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد در نشست شورای امنیت گفته که حکومت کنونی در افغانستان به خواست‌‌های ملی و بین‌المللی برای لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، قادر نیستند و نمی‌خواهند پاسخ مثبت بدهند: ″بر خلاف ادعا‌های‌شان برای خدمت به مردم افغانستان که از فقر رنج می‌‌برند، طالبان از وضعیت وخیم اقتصادی و بشری مردم به مثابهٔ وسیلهٔ رایزنی برای کسب خواست‌ها و تحکیم قدرت‌‌شان استفاده می‌کنند″.

در عین حال، لانا زکی نسیبه، نماینده‌ی امارات متحد عرب در ملل متحد گفته که حکومت کنونی در افغانستان با منع کار زنان و آموزش دختران در توزیع کمک‌ها موانع ایجاد می‌کند: ″آنان به‌گونه‌ی سیستماتیک زنان و دختران را از حقوق بنیادی‌‌شان محروم می‌‌سازند. این تصمیم هیچ ربطی به اسلام یا فرهنگ افغانستانی‌ها نداشته و خطر منزوی شدن بیش‌تر این کشور را در سطح بین‌المللی افزایش می‌دهد″.

این در حالی‌است که اشرفغنی، رییس‌جمهوری فراری افغانستان در پیامی به‌مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، برخوردی که با زنان درافغانستان می‌‌شود را استبداد خوانده وگفته است که در حال‌حاضر از زنان افغانستان به‌‌عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌‌شود.