ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست به گزارش کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران ″سی‌پی‌جی″ واکنش نشان داد. کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران می‌گوید که در سال ۲۰۲۳ بیش‌ترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی، از جمله افغانستان به‌دلایل مرتبط به کار خبرنگاری زندانی بوده‌اند. سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که وضعیت خبرنگاران در کشور خوب است و بیشتر خبرنگارانی […]

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست به گزارش کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران سی‌پی‌جی واکنش نشان داد. کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران می‌گوید که در سال ۲۰۲۳ بیش‌ترین خبرنگاران در بسیاری از کشورهای آسیایی، از جمله افغانستان به‌دلایل مرتبط به کار خبرنگاری زندانی بوده‌اند. سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که وضعیت خبرنگاران در کشور خوب است و بیشتر خبرنگارانی که بازداشت شده‌اند، پرونده‌شان ربطی با کار خبرنگاری آنان نداشته‌است.

پس از تسلط حکومت سرپرست در افغانستان رسانه‌ها به مانند سایر بخش‌ها، آسیب دید و محدودیت‌هایی در عرصه کار خبرنگاری در کشور وضع شد. کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران سی‌پی‌جی با نشر گزارش سالانه‌اش در مورد خبرنگاران گفته‌است که درسال گذشته میلادی ۳۲۰ خبرنگار در آسیا ازجمله افغانستان زندانی شدند. کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران گفته‌است خبرنگاران از جمله در افغانستان به‌دلیل کار خبرنگاری و گزارش‌دهی از جریانات به زندان‌ها انداخته می‌شوند.

درهمین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست در واکنش به این گزارش می‌گوید که هیچ فشاری بر رسانه‌ها وجود ندارد و برخی از خبرنگارانی‌که در سال گذشته میلاد یبازداشت‌شده‌اند، اتهامات‌شان مرتبط به کارشان نبوده است. وی همچنان تایید می کند که تعدادی اندک از خبرنگاران براساس تخطی‌های رسانه‌ای در این سال بازاشت شده‌اند.

از سوی هم، شماری ازخبرنگاران خواستار توقیف و بازداشت خبرنگاران در کشور شده و از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای خبرنگاران زمینه‌ی بهتر دسترسی به اطلاعات و فضای امن عاری از هرگونه خشونت را فراهم کند.

این درحالی‌است ‌که براساس آمار نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران، با سقوط حکومت پیشین، بیشتر از نصف رسانه‌های کشور فعالیت نشراتی‌شان را به‌دلیل مشکلات اقتصادی متوقف کردند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv